MERDEKA FUN RUN KVTAA 2023

Program ini di rancang sebagai galakan serta memupuk minat pelajar terhadap sukan dan aktiviti fizikal disamping sokongan aktiviti kokurikulum Kolej Vokasional Tengku Ampuan Afzan. Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Posted in AKTIVITI KOLEJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *