SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

SYARAT UMUM DAN KHUSUS PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana/Akademik)

SYARAT UMUM 

  1. Calon adalah Warganegara Malaysia;
  2. Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Menengah Kerajaan / Sekolah Bantuan Menengah Kerajaan di bawah kelolaan KPM;
  3. Calon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2019 yangmerangkumi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan danKokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) serta Pentaksiran Tingkatan Tiga(PT3);
  4. Calon sihat tubuh badan;
  5. Calon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit ataupenyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerjapraktikal dan amali;
  6.  Calon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA;
  7. Calon bebas daripada masalah mental; dan
  8. Calon berminat dengan program dipohon.

SYARAT KHUSUS

  1. Calon memperoleh sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Bahasa Melayudan Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer (Keputusan PT3) ; dan
  2. Calon memperoleh sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan 3 bagi mata pelajaranBahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, dan Reka Bentuk dan Teknologi /Asas Sains Komputer (Pentaksiran Bilik Darjah – PBD.